Kennis en ervaring

Wat doet De Afdeling Onderzoek?

  • effectmetingen;
  • imago- en bekendheidsonderzoek;
  • consumentenonderzoek;
  • onderzoek naar trends en ontwikkelingen;
  • thematische verkenningen;
  • doelgroepanalyses;
  • adviseert over de interpretatie van onderzoeksresultaten;
  • begeleiding onderzoekstrajecten.

De praktische bruikbaarheid van de resultaten staat centraal. Wat wordt er onderzocht? Wat willen we weten? Onderzoeken we wel wat we willen onderzoeken? En misschien wel het belangrijkste: wat kunnen we met de resultaten?